RENOX Miljö 10

Renox Miljö 10

Alkalisk avfettning baserad på en vegetabilisk ester,
avsedd för rengöring av ytor nedsmutsade med tjära,
asfalt, oljor, fett. Innehåller också tensider, komplexbildare
och vatten. Produkten är helt lösningsmedelsfri
och är biologiskt nedbrytar. Produkten kan
med fördel blandas med vatten upp till 10 gånger.

Artikelnr Vara
000932 5 lit 3 st per förp.
000931 spraypistol 12 X 1 lit
000933 25 lit