Noxudol

Noxudol rostskydd

Ausons rostskyddsprogram för fordonsindustrin bygger på kvalité och miljöanpassning och innefattar lösningsmedelsburna standardprodukter, high solidprodukter, produkter helt utan lösningsmedel och vattenburna produkter. Rostskyddskoncept arbetas fram i nära samarbete mellan kunden och vårt laboratorium. Auson var först på den svenska eftermarknaden med ett lösningsmedelsfritt program för underreds- och inre hålsrumsbehandlingar för bilvårdsanläggningar. Det miljöanpassade konceptet ger en emissionsfri arbetsmiljö utan krav på speciell ventilering eller tillstånd samt ett bättre rostskydd. Slutkunden kan erbjudas ett luktfritt fordon efter utförd rostskyddsbehandling.

Noxudolserien omfattar allt från tunna ML-oljor till underredsmassa och täcker alla in- och utvändiga rostskyddsbehov. Noxudol 300 och 700 är två miljöanpassade rostskyddsprodukter helt utan lösningsmedel. I programmet ingår även produkter för gör-det-självaren och mindre verkstäder