NOXUDOL 3100

Noxudol 3100

Lösningsmedelsfri och övermålningsbar.
Noxudol Ljuddämpningsmassa är vattenbaserad
och innehåller dessutom rostskyddsinhibitorer
som ger en korrosionshämmande effekt. En
applicering ger skikttjocklek 1 mm torr film. När
massan har torkat fullständigt kan den övermålas
med de flesta färger.

Artikelnr Vara
000940 12 X 1 lit
000941 5
000942 20
000943 208