Insexnyckel 1,5mm

Artikelnr Vara
001007 Insex 1,5mm