Assalub pump 1:26 kvartsfat

Rörets längd är anpassad för 60lit. fat

Artikelnr Vara
000637 Assalub Pump 26:1 1/4 kolvpump