Assalub pump 1:26 kvartsfat

Rörets längd är anpassad för 60lit. fat