Hålrum

Utrustning för högtryckssprutning av tunnflytande medel.